Finantari

”Dotarea agenției Raho Advertising cu echipamente foto profesionale”

Proiectul “Dotarea agenției Raho Advertising cu echipamente foto profesionale”, cod MySMIS 111676, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fot implementat de către SC Raho Advertising SRL-D si are o valoare totală de 974.066,27 lei, din care 655.697,60 lei reprezintă finanțare nerambursabila (FEDR 68% + BS 12%). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul a fost prevăzut a se derula pe o perioada de 42 de luni, respectiv intre 15.08.2016 – 31.01.2020.

Obiectivele proiectului au fost:
1. Achizitionarea a doua echipamente foto cu accesorii profesionale in lunile 3-5 ale proiectului.
2. Achiziționarea unei imprimante foto profesionale în lunile 5-8 ale proiectului.
3. Realizarea unui site de promovare a serviciilor firmei cu magazin online în lunile 6-12 ale proiectului.
4. Crearea a cinci noi locuri de munca în lunile 11-12 ale proiectului.
5. Creserea cifrei de afaceri de la 80.000 lei la 521.647 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
6. Cresterea profitului de la 13.513 lei la 199.004 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro